Instytut Filozofii

Roz. Textu

11.03.2014

11.03.2014. W ramach spotkań Koła Naukowego Doktorantów Filozofii mgr Dorota Brylla wygłosiła wykład zatytułowany "Bóg mistyków żydowskich. Kataphatikós czy apophatikós?". Wykład odbył się 11 marca 2014 o godz. 11.30 w auli budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71A. Zobacz plakat.

25.02.2014

25.02.2014. W ramach spotkań Koła Naukowego Doktorantów Filozofii prof. Andrzej Drzewiński wygłosił wykład zatytułowany "Fizyka - wielki plac budowy". Wykład odbył się 25 lutego 2014 o godz. 18.00 w auli H budynku Neofilologii UZ, al. Wojska Polskiego 71A. Zobacz plakat.

31.01.2014

31.01.2014. W inauguracyjnym numerze czasopisma The Classics Library Journal (January 2014), który poświęcony został tematowi Classical Reception in Classics Teaching, ukazał się artykuł nt. prowadzonego przed laty w Instytucie Filozofii UZ seminarium dotyczącego recepcji Platona w filozofii i literaturze polskiej. Cały tom czasopisma w formacie pdf znajduje się tutaj, a tutaj artykuł na stronie internetowej pisma.

28.01.2014

28.01.2014. W ramach spotkań Koła Naukowego Doktorantów Filozofii mgr Anna Słoniowska wygłosiła wykład zatytułowany "Idea eugeniki - od Platona do «dzieci na zamówienie»". Wykład odbył się 28 stycznia 2014 o godz. 10.00 w auli budynku Biblioteki UZ, al. Wojska Polskiego 71A. Zobacz plakat.

22.01.2014

22.01.2014. W ramach spotkań Koła Naukowego Doktorantów Filozofii dr Piotr Bylica wygłosił wykład zatytułowany "Teizm naturalistyczny". Wykład odbył się 22 stycznia 2014 o godz. 19.00 w auli H, w budynku Collegium Neophilologicum, al. Wojska Polskiego 71A. Zobacz plakat.

22.01.2014

22.01.2014. Nakładem Zgromadzenia Zmartwychwstańców w serii Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych (t. 4) ukazał się zbiór prac Stefana Pawlickiego pt. Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych, redakcja naukowa, opracowanie i wstęp Tomasz Mróz (Kraków 2013). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki Internetowej Zmartwychwstańców (bezpośredni link do spisu treści: tutaj)

17.01.2014

17.01.2014 Na łamach "Przeglądu Filozoficznego" (2013, nr 3) ukazał się artykuł Jacka Uglika, Aktualność Hercena.

05.01.2014

05.01.2014. Prof. Lilianna Kiejzik na zaproszenie prof. Bernarda Marchadier (slawisty, historyka filozofii, przewodniczącego paryskiego Towarzystwa Filozofii Rosyjskiej im. W. Sołowjowa), w ramach prowadzonego przez niego seminarium, wygłosi w Paryżu (w kwietniu) referat: Les estudes polonaises sur la pensee de Vl. Soloviev