Instytut Filozofii

Roz. Textu

16.12.2014

16.12.2014. W ramach spotkań Koła Naukowego Doktorantów Filozofii UZ we współpracy z Zielonogórską Grupą Lokalną „Nauka a Religia” prof. Roman Sapeńko wygłosił odczyt Transhumanistyczna idea e-człowieka w filmie „Ona”. Odczyt miał miejsce 16 grudnia 2014 o godzinie 16:00 w sali 212 budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 71.

13.12.2014

13.12.2014. Na zorganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach konferencji XIX VERTINIANA „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie IV: jakość i ilość”, Kielce-Pińczów 5-7.12.2014 r., nasi doktoranci mieli następujące wystąpienia:

- Dorota Brylla, „Jakościowo-mnogościowy” (sefirotyczny) obraz Boga w ludzkim poznaniu
- Kamil Kleszczyński, Mądrość w XXI wieku. O tym, jak Internet wpływa na naszą wiedzę
- Patryk Petrus, Jakość w demokracji – sprawiedliwość polityczna i konstytucja

09.12.2014

09.12.2014. W najnowszym numerze kwartalnika Studia Philosophica Wratislaviensia (2014, fasc. 3) ukazał się dział tematyczny poświęcony osobie i twórczości Michała Bakunina, zredagowany przez Jacka Uglika:

- Jacek Uglik, Michał Bakunin a krytyczna krytyka Isaiaha Berlina
- Janusz Dobieszewski, Bakunina ćwiczenie z dialektyki Hegla
- Leszek Augustyn, Od Boga ku światu, ku wolności. Ateizm Michała Bakunina
- Andrzej Grzybowski, Maciej Łagodziński, O pocieszeniu, jakie daje niekonkluzywność
- Paul McLaughlin, Bakunin i Comte (przeł. Ewelina Topolska i Dariusz Sagan)
- Jan Krasicki, Sięgać niemożliwego. O trylogii Antoniego Kamińskiego

12.11.2014

12.11.2014. Na stronie Nauka a Religia zamieszczono kilka nowych artykułów:

Artykuł napisany wspólnie przez Kazimierza Jodkowskiego i Krzysztofa J. Kiliana:

- Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego

Artykuły Krzysztofa J. Kiliana:

- Feyerabend i Lenin a zasada partyjności
- Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda
- Problem relatywizmu gatunkowego w Badaniach logicznych Husserla i Farewell to Reason Feyerabenda
- Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii

Krótkie teksty Małgorzaty Gazdy:

- "Śmieciowy" DNA i "zdegenerowany" kod genetyczny
- Dowód, którego nie ma / Ewolucjoniści - strzał w stopę?