Instytut Filozofii

Roz. Textu

02.10.2014

02.10.2014. Pod naukową redakcją prof. Lilianny Kiejzik ukazał się numer Przeglądu Filozoficznego (2014, nr 2 (90)) poświęcony w znacznej części dziełu i osobie Aleksego Łosiewa. Wśród autorów znajdują się pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii UZ. Oto lista wszystkich tekstów z działów "Pamięci Aleksego Łosiewa" oraz "Recenzje":

Pamięci Aleksego Łosiewa

1. Lilianna Kiejzik, "Wprowadzenie" (s. 9-10);
2. Jacek Uglik, "O istocie filozofowania Aleksego Łosiewa" (s. 11-19);
3. Elena Tacho-Godi, "'Rytuał' i 'obrzęd' w opowiadaniu Aleksego Łosiewa Tеаtroman" (s. 21-34);
4. Janusz Dobieszewski, "Łosiew o Sołowjowie" (s. 35-46);
5. Justyna Kroczak, "Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem" (s. 47-57);
6. Teresa Obolevitch, "Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej" (s. 59-69);
7. Lilianna Kiejzik, "Sergiusz Bułgakow i Aleksy Łosiew, czyli o przyjaźni niemożliwej" (s. 71-82);
8. Lilianna Kiejzik i Agnieszka Szczap, "'Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera...' Z Azą Tacho-Godi rozmawiają Lilianna Kiejzik i Agnieszka Szczap" (s. 83-90);
9. Aleksy Łosiew, "Kobieta-myśliciel (fragment powieści)", przeł. Teresa Obolevitch i Ewelina Pilarczyk (s. 91-103);
10. Elena Tacho-Godi, "O powieści Aleksego Łosiewa Kobieta-myśliciel" (s. 105-106).

Recenzje

1. Lilianna Kiejzik, "Symbol w teologii i estetyce" (T. Obolevtich, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu) (s. 239-242);
2. Ewelina Topolska, "Wokół Aleksego Łosiewa rozumienia filozofii" (J. Uglik, E. Tacho-Godi, L. Kiejzik (red.), Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku) (s. 243-249).

W tym samym numerze, w dziale "Rozprawy", publikuje również swój artykuł Dariusz Sagan, "Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie" (s. 153-171).

14.07.2014

14.07.2014. W ramach VII. Świętokrzyskiego Colloquium: „The Peculiarity of Man - Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem”, Kielce-Suków 3-5.07.2014 r., doktoranci Instytutu Filozofii UZ mieli następujące wystąpienia:

1. mgr Radosław Plato, (A)temporalność schematów pojęciowych;
2. mgr Patryk Petrus, Pragmatyzm amerykański - instrumentalizm Johna Deweya;
3. mgr Dorota Brylla, Andrzeja Wiercińskiego analizy gematryczne apokaliptycznych symboli: liczby 666, zwierzęcej bestii i królestwa „człowieka demona”;
4. mgr Małgorzata Gazda, Problem pochodzenia informacji genetycznej;
5. mgr Grzegorz Malec, Dlaczego Darwin określił się jako agnostyk? W nawiązaniu do referatu wygłoszonego na VI. Świętokrzyskim Colloquium.

03.07.2014

03.07.2014. W dniach 26-29 czerwca 2014 w Pasierbcu odbyły się VIII Warsztaty Filozofii Przyrody, w ramach których pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii UZ mieli następujące wystąpienia:

1. dr Piotr Bylica, "Ogólne i specjalne działanie Boga w przyrodzie według teizmu naturalistycznego z punktu widzenia modelu poziomów analizy (sprawozdanie z realizacji grantu przyznanego przez NCN)";
2. dr Dariusz Sagan, "Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie";
3. mgr Grzegorz Malec, "Edward Forbes. Kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu";
4. mgr Małgorzata Gazda, "Problem ewolucji chemicznej w teorii świata RNA";
5. mgr Radosław Plato, "Zarys Munévarowskiego rozwiązania problemu wolnej woli".

W warsztatach uczestniczył również prof. Kazimierz Jodkowski, który miał poprowadzić dyskusję na temat "Czy ewolucjonizm można pogodzić z religią", jednak ze względu na to, że dyskusje nad wystąpieniami innych uczestników bardzo się przeciągnęły, zabrakło czasu na realizację tego punktu programu i organizatorzy postanowili przenieść go na przyszłoroczne warsztaty.

30.06.2014

30.06.2014. W Gazecie Wyborczej z 27 czerwca 2014 ukazał się wywiad z Leszkiem Ludomirem (absolwentem filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim, który podczas piłkarskiego mundialu w Brazylii 2014 przerwał mecz Niemcy-Ghana), w którym dobrze wypowiada się o studiach filozoficznych w Zielonej Górze. Oto fragment wywiadu:

Do czego przydają ci się studia filozoficzne, które skończyłeś w Zielonej Górze?

- Oczywiście, że się przydają! W przeciwnym razie prawdopodobnie nie robiłbym tego, co robię.

Dlaczego akurat Zielona Góra?

- Zdecydowałem się na małe zielonogórskie zagłębie po niepowodzeniu w Poznaniu. I dobrze się stało. Studia w Zielonej Górze to był niezwykły, cenny, merytorycznie wartościowy czas. Ale też bajecznie rozrywkowy.

11.06.2014

11.06.2014. W ramach spotkań Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia" dr Piotr Bylica wygłosił referat zatytułowany "Anty-antropocentryczne wątki w teizmie naturalistycznym - z punktu widzenia modelu poziomów analizy". Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2014 o godz. 15.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim w sali 216 w budynku Collegium Neophilologicum, al. Wojska Polskiego 71A.