Instytut Filozofii

Roz. Textu

7.12.2018

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak pt. STARORUSKIE MOTYWY W TWÓRCZOŚCI PAWŁA FLORENSKIEGO (1882–1937) w czasopiśmie "Constantine's Letters" 2018/2.

Konferencja we Lwowie

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02-04 grudnia 2018 r. we Lwowie na Ukrainie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, zorganizowana przez Katedrę Muzykologii i Sztuki Chóralnej Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział w konferencji wzięli następujący reprezentanci Instytutu Filozofii:

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ: referat: Kicz w służbie ideologii. Socrealizm w Polsce;

Mgr Lucyna Majewska, Mgr Katarzyna Turonek – Ostrowska: referat pt. YouTube (challenge, pranki) jako forma kiczowatego nacisku społecznego?;

Mgr Agnieszka Droś: referat pt.: Człowiek jako wytwór kiczu – wartości w świecie portali plotkarskich.

Konferencja we Lwowie wystąpienie 1

wystąpienie 2

wystąpienie 3

6.12.2018

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy artykuł Prof. Lilianny Kiejzik i Prof. Nadieżdy Orłowej pt. Semantic of the icon, revealed in friendship: Father Sergius Bulgakov and Sister Joanna Reitlenger w czasopismie "Praxema. Journal of Visual Semiotics" 2018/3.

23.11.2018

Uprzejmie informujemy, że dr Agnieszka Szczap i mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska wzięły udział w konferencji naukowej 
organizowanej przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  "Kobieta w XXI wieku - między liberalizmem a konserwatyzmem" w dniach 22-23.11.2018. 
Wygłosiły one następuję referaty:
dr Agnieszka Szczap Rola kobiety w ujęciu komunitaryzmu
mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska Dążenie kobiet do wyższego wykształcenia w XIX wieku przyczynkiem do wyzwolenia się spod władzy patrirarchatu