Instytut Filozofii

Roz. Textu

15.02.2019

Na początku roku ukazały się trzy artykuły Tomasza Mroza:
1) Plato’s Reception in Polish Philosophy (1800–1950): An Outline, "Платоновские исследования / Platonic Investigations" 2018, 9.2, ss. 158-180.
2) Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908), "Studia Historiae Scientiarum" 17, 2018, ss. 341–364.
3) Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości, "In Gremium" 12, 2018, ss. 7-23.

Zapraszamy do lektury!

Nowy artykuł dr Pawła Walczaka

W najnowszym numerze czasopisma "Childhood and Philosophy", wydawanym przez State University Of Rio De Janeiro (UERJ),  Center For Philosophical And Childhood Studies (NEFI) oraz International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), opublikowano artykuł dr Pawła Walczaka zatytułowany Why Piaget does not philosophaize? Critical discussion of Gareth. B. Mathews with the Piagetan concept of cognitive development:

18.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w czasopiśmie "Философский полилог" 2018 (3) ukazał się nowy artykuł mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej  Higher education of women at the tsarist University of Warsaw. Artykuł dostępny jest tutaj.

17.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w czasopiśmie "Teologia i człowiek" 2018/3 ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego. Artykuł odstępny jest tutaj.