Instytut Filozofii

Roz. Textu

18.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w czasopiśmie "Философский полилог" 2018 (3) ukazał się nowy artykuł mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej  Higher education of women at the tsarist University of Warsaw. Artykuł dostępny jest tutaj.

17.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w czasopiśmie "Teologia i człowiek" 2018/3 ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego. Artykuł odstępny jest tutaj.

Nowe publikacje

 Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu czasopisma „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” t. 5 pt. Świat wartości w wychowaniu i edukacji, pod red. nauk. Urszuli Szuścik, Wyd. UŚ, Katowice 2018 ukazały się:

-recenzja autorstwa dr hab. Stefana Konstańczaka, prof. UZ, książki Marii Januszewskiej -Warych pt. W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18 -22 czerwca 1945 roku), Kraków 2015, ss. 382;

-artykuł mgr Renaty Merda pt. Filozofia wychowania Leszka Kołakowskiego.

Zapraszamy do lektury.

28.12.2018

28.12.2018. W monografii Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, red. C. Lipiński, W. Brylla, Wrocław 2018, ukazał się artykuł Doroty Brylli pt. Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja "Corpus Paulinum". Problematyczność w zadłużeniu teologa w myśli Lutra i niezasadność utożsamiania paulinizm=luteranizm (s. 119-144).

Nowe artykuły na stronie Refutation in Logic

Informujemy, że na stronie Refutation in Logic w zakładce Resources pojawiły się dwa przeglądowe artykuły: Formal Refutation Systems (Tomasz Skura) oraz Some Philosophical Aspects of Refutation (Gabriele Pulcini, New University of Lisbon).