Instytut Filozofii

Roz. Textu

Wykład w ramach spotkań PTF: 28 II 2019 r.

Mgr Michal Rigel (Univerzita Hradec Králové) wygłosił wykład: "The Challenges of New Technologies in Warfare: Killing by Remote Control or War as a Video Game?"

Otwarte wykłady w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego organizuje Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze.

W semestrze letnim cykl wykładów "Pogranicza filozofii" współorganizuje Pracownia Filozofii Stosowanej, działająca przy Instytucie Filozofii UZ.

Wykłady ZKF w semestrze letnim

Informujemy, że pod poniższym linkiem można pobrać plakat z harmonogramem wykładów Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego na semestr letni 2018/19. Cykl wykładów w bieżącym semestrze nosi tytuł "Pogranicza filozofii" i jest współorganizowany z Pracownią Filozofii Stosowanej, działającą przy Instytucie Filozofii UZ.  O wszystkich wykładach, jak zawsze, będą rozsyłane osobne zawiadomienia.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze

Konferencja dotycząca problematyki wojny

Instytut Filozofii wspólnie z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki oraz International Society of Philosophy and Cosmology  zapraszają na konferencję poświęconą szeroko ujmowanej problematyce wojny. Szegóły: tutaj oraz na stronie https://eurowarconference.org/

15.02.2019

Na początku roku ukazały się trzy artykuły Tomasza Mroza:
1) Plato’s Reception in Polish Philosophy (1800–1950): An Outline, "Платоновские исследования / Platonic Investigations" 2018, 9.2, ss. 158-180.
2) Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908), "Studia Historiae Scientiarum" 17, 2018, ss. 341–364.
3) Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości, "In Gremium" 12, 2018, ss. 7-23.

Zapraszamy do lektury!

Nowy artykuł dr Pawła Walczaka

W najnowszym numerze czasopisma "Childhood and Philosophy", wydawanym przez State University Of Rio De Janeiro (UERJ),  Center For Philosophical And Childhood Studies (NEFI) oraz International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), opublikowano artykuł dr Pawła Walczaka zatytułowany Why Piaget does not philosophaize? Critical discussion of Gareth. B. Mathews with the Piagetan concept of cognitive development: