Instytut Filozofii

Roz. Textu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-23 maja 2019 roku

Preszów

Pracownicy oraz doktoranci Instytutu Filozofii uczestniczyli w 20. Międzynarodowej Konferencji z cyklu ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI (ETPP 2019/20) pt.: „Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850)”. Konferencja organizowana była przez Instytut Etyki i Bioetyki, Wydział Sztuki na Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji.

Reprezentanci Instytutu Filozofii wygłosili następujące referaty: 

Dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ: Idea humanitaryzmu oświeceniowego w Polsce XVIII wieku. Związki prawa z etyką
Dr Joanna Zegzuła-Nowak: Echa oświeceniowe w koncepcjach etycznych szkoły lwowsko-warszawskiej;
Dr hab. Stefan Konstanczak, prof. UZ: Edukacja moralna młodego pokolenia w warunkach politycznego zniewolenia Polski
Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska: Kształcenie kobiet w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku
Mgr Lucyna Majewska: Oświeceniowe korzenie filozofii non-violence. Od programu łagodnej rewolucji do filozofii bez przemocy.

 

 

12.05.2019

Uprzejmie informujemy, że prof. Lilianna Kiejzik, dr Agnieszka Szczap, dr Justyna Kroczak oraz mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia” 9–11 maja 2019 r.
Wygłosiły referaty:
Katarzyna Turonek-Ostrowska, Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salomé jako rezultat podróży do jej pierwszej ojczyzny (na podstawie artykułów i spuścizny epistolarnej)
Justyna Kroczak, Женщина и морально-аскетический идеал в Древней Руси (XI–XIII вв.)
Agnieszka Szczap, Ograniczenia i bariery w rozwoju kariery naukowej kobiet na początku XX wieku. Przypadek Marii Czaplickiej
Lilianna Kiejzik, Dlaczego nie było wielkich filozofek w Rosji?

Wykłady Prof. Kiejzik

W dniach 23-29 kwietnia br. w ramach programu Erazmus + przebywala w Rostowie nad Donem (Rosja) prof. Lilianna Kiejzik. Jej wykłady zostały odnotowane przez Centrum Prasowe Southern Federal University.

Religia a Rozum

10 maja na konferencji naukowej Religia a Rozum, odbywającej się w Poznaniu, wystąpiło z referatami trzech pracowników naszego Instytutu:

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Jerry Coyne o konflkicie nauki i religii

Dr hab. Piotr Bylica, Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C. S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty

Dr hab. Jacek Uglik, Pobożny ateista Ludwik Feuerbach. Krytyka Maksa Stirnera 

Trzeci wykład ZKF

11 kwietnia, o godz. 17.00, w auli H w budynku Collegium Neofilologicum prof. Jaroslav Daneš (Univerzita Hradec Králové) wygłosił wykład pt. "Lessons of War and Greek Tragedy: a philosophical approach".

Otwarte wykłady w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego organizuje Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze.

W semestrze letnim cykl wykładów "Pogranicza filozofii" współorganizuje Pracownia Filozofii Stosowanej, działająca przy Instytucie Filozofii UZ.