Instytut Filozofii

Roz. Textu

Wykład ZKF 13 czerwca 2019 r.

W ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego dr Karolina Szymborska (Uniwersytet w Białymstoku) wygłosiła wykład pt. "Dziecko i śmierć. Prolegomena do afektywnej filozofii dzieciństwa". Wykład odbył się w cyklu "Pogranicza filozofii", współorganizowanym przez Pracownię Filozofii Stosowanej działającą przy Instytucie Filozofii UZ.