Instytut Filozofii

Roz. Textu

12.05.2019

Uprzejmie informujemy, że prof. Lilianna Kiejzik, dr Agnieszka Szczap, dr Justyna Kroczak oraz mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia” 9–11 maja 2019 r.
Wygłosiły referaty:
Katarzyna Turonek-Ostrowska, Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salomé jako rezultat podróży do jej pierwszej ojczyzny (na podstawie artykułów i spuścizny epistolarnej)
Justyna Kroczak, Женщина и морально-аскетический идеал в Древней Руси (XI–XIII вв.)
Agnieszka Szczap, Ograniczenia i bariery w rozwoju kariery naukowej kobiet na początku XX wieku. Przypadek Marii Czaplickiej
Lilianna Kiejzik, Dlaczego nie było wielkich filozofek w Rosji?