Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowy artykuł dr Pawła Walczaka

W najnowszym numerze czasopisma "Childhood and Philosophy", wydawanym przez State University Of Rio De Janeiro (UERJ),  Center For Philosophical And Childhood Studies (NEFI) oraz International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), opublikowano artykuł dr Pawła Walczaka zatytułowany Why Piaget does not philosophaize? Critical discussion of Gareth. B. Mathews with the Piagetan concept of cognitive development: