Instytut Filozofii

Roz. Textu

07.09.2018

W najnowszym numerze czasopisma „Nurt SVD” (rocznik 52, zeszyt 1/2018, tom 143, s. 42-55) ukazał się artykuł mgr Doroty Brylli, Jezus Chrystus i Jego nauczanie w neokabale szkoły duchowej Bnei Baruch. Z kolei w czasopiśmie „Kultura i wartości” (nr 25, 2018, s. 101-112) opublikowano artykuł recenzyjny książki A.G. Kruszewicza, Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami, Warszawa 2017, autorstwa mgr Doroty Brylli, zatytułowany Człowieka oblicz kilka. O nierównym traktowaniu zwierząt jako przejawie ludzkiej hipokryzji.