Instytut Filozofii

Roz. Textu

Konferencja: Karol Marks 1818-1883

W dniach 12-13 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Karol Marks 1818-1883: walka i praca". Uczestniczyło w niej dwoje pracowników Instytutu Filozofii. Prof. Lilianna Kiejzik wygłosiła referat "Bierdiajewa i Bułgakowa marksizm krytyczny - nowe fakty (na podstawie niepublikowanej korespondencji z Karolem Kautsky`m)", natomiast prof. UZ Jacek Uglik referował na temat "Od utopii do utopii? O pomysłach Maksa Stirnera i Karola Marksa".