Instytut Filozofii

Roz. Textu

17.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma "Folia Philosophica" 2017 vol. 38 ukazały się artykuły reprezentantów Instytutu Filozofii UZ: dra hab. Stefana Konstańczaka (Zakład Etyki) pt. "Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej", dra hab.Tomasza Mroza (Zakład Historii Filozofii) pt. "Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948)" oraz mgr Renaty Merdy (Zakład Etyki) pt. "Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. O sporach programowych w polskim marksizmie".