Instytut Filozofii

Roz. Textu

16.12.2013

16.12.2013. Ostatnio ukazały się dwa artykuły Dariusza Sagana: "Teoria inteligentnego projektu - argumenty za i przeciw", w: Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Dariusz Dąbek i Justyna Herda (red.), Filozofia przyrody, Dydaktyka Filozofii, t. III, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, s. 335-383; oraz "Spór o użyteczność teorii inteligentnego projektu dla nauki", Kultura i Edukacja 2013, nr 3 (96), s. 28-49.