Instytut Filozofii

Roz. Textu

11.12.2013

11.12.2013. O godz. 19.00 w auli H w budynku Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (kampus B), al. Wojska Polskiego 71A odbył się wykład prof. Lilianny Kiejzik "Wprowadzenie do ontologii przyjaźni (propozycja filozofii Srebrnego Wieku)".