Instytut Filozofii

Roz. Textu

03.12.2013

03.12.2013. 3 grudnia 2013 r., o godz. 11.00, w budynku A-20 (Collegium Neophilologicum), przy al. Wojska Polskiego 71 A, w auli H, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Błażeja Baszczaka, zatytułowanej Dotykanie egzystencji. Jean-Luc Nancy'ego filozofia dekonstrukcji. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski), natomiast recenzentami są prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski (Uniwersytet Łódzki) oraz dr hab. Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński). Praca doktorska znajduje się do wglądu w Mediatece Biblioteki UZ (Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71, piętro I, sala 1.13, pon.-pt. 8:00-19:00; sob. 9:00-17:00).