Instytut Filozofii

Roz. Textu

25.11.2013

25.11.2013. Narodowe Centrum Nauki podało wyniki w konkursie OPUS 5, którego terminem zamknięcia był 17 czerwca 2013 r. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa, których kierownikami są pracownicy Instytutu Filozofii:

1. dr Piotr Bylica, "Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relacji między przyrodą i sferą nadprzyrodzoną";
2. dr Jacek Uglik, "Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej".