Instytut Filozofii

Roz. Textu

23.11.2013

23.11.2013. Na stronie Nauka a Religia zamieszczono artykuł Kazimierza Jodkowskiego, Nienaukowy fundament nauki, w: Zbigniew Pietrzak (red.), Granice nauki, Lectiones Acroases Philosophicae 2013, t. VI, nr 1, s. 59-108.