Instytut Filozofii

Roz. Textu

10.11.2013

10.11.2013. Pani Prof. Liliannie Kiejzik i serwisowi Filozofia Rosyjska w uznaniu zasług za propagowanie dzieła i myśli Aleksego Łosiewa, wręczono w Moskwie pamiątkowy medal, wydany z okazji 120-tej rocznicy urodzin Ostatniego Filozofa Rosyjskiego, a ustanowiony przez Bibliotekę historii rosyjskiej filozofii i kultury Dom Łosiewa.