Instytut Filozofii

Roz. Textu

29.09.2013

29.09.2013. Grzegorz Malec wziął udział w Teologiczno-Etnologicznej Konferencji Naukowej TEKA: Człowiek - istota religijna. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Teologiczny UMK i odbyła się w dniach 25-27 września 2013 r. w Toruniu. Tytuł wygłoszonego referatu: "Czy Darwin się nawrócił? Legenda Lady Hope".

W ostatnim czasie ukazały się też dwa teksty Grzegorza Malca: "Czy Darwin wyrzekł się teorii ewolucji?", idź Pod Prąd 2013, nr 6 (107), s. 13; "Loren Eiseley (1907-1977) - człowiek, który oskarżył Darwina o plagiat", idź Pod Prąd 2013, nr 7-9 (108-110), s. 20-21.