Instytut Filozofii

Roz. Textu

4-6.07.2013

4-€“6.07.2013. Robert Piotrowski oraz doktoranci i absolwenci IF wzięli udział w VI Colloquium Świętokrzyskim, The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem, zorganizowanym przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Małgorzata Gazda, Grzegorz Malec, Patryk Petrus, Radosław Plato i Piotr Wróblewski przedstawili referaty w ramach bloku tematycznego „Ewolucjonizm i okolice”.