Instytut Filozofii

Roz. Textu

03.07.2013

03.07.2013. W najnowszym numerze Kwartalnika Filozoficznego (2013, t. XLI, z. 2) ukazały się artykuły Dariusza Sagana, "Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm" (s. 75-96), oraz Roberta Piotrowskiego, "Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego" (s. 109-116).