Instytut Filozofii

Roz. Textu

27-28.06.2013

27-28.06.2013. Pracownicy Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w Międzynarodowej konferencji naukowej "Recepcja myśli rosyjskiej w Europie", która odbyła się w Krakowie w dniach 27-28 czerwca.

Lilianna Kiejzik wygłosiła referat "Sergiusz Bułgakow - prekursor dekonstrukcji?", natomiast Jacek Uglik - "Isaiah Berlin, Aleksander Hercen
i Michał Bakunin o wolności jednostki".