Instytut Filozofii

Roz. Textu

21-23.06.2013

21-23.06.2013. Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w VII Warsztatach Filozofii Przyrody w Pasierbcu:

  1. Kazimierz Jodkowski i Dariusz Sagan: Komunikat na temat projektu badawczego „Epistemiczne układy odniesienia nauki” złożonego w otworzonym przez NCN konkursie OPUS5;
  2. Krzysztof Kilian: Jak, zdaniem Feyrabenda, należy uprawiać naukę?;
  3. Piotr Bylica: Model poziomów analizy w badaniach relacji między nauką i religią;
  4. Małgorzata Gazda: Nieredukowalna złożoność mechanizmu biosyntezy białek;
  5. Grzegorz Malec: Spór o plagiat teorii doboru naturalnego;
  6. Radosław Plato: Relatywistyczna wizja nauki.