Instytut Filozofii

Roz. Textu

18.04.2013

18.04.2013. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Cybernetyka między filozofią a techniką”, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, 2/2011, Władza i anarchia, s. 29–42.