Instytut Filozofii

Roz. Textu

13.04.2013

13.04.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, O nieoczywistości metafor. Jest to recenzja książki Magdaleny Zawisławskiej, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 253.