Instytut Filozofii

Roz. Textu

16.03.2013

16.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego, Dwakroć eugenika. Jest to recenzja książek Macieja Bielawskiego, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 430; oraz Agaty Strządały, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 203.