Instytut Filozofii

Roz. Textu

04.03.2013

04.03.2013. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa teksty Roberta Piotrowskiego: Skład towarów anglosaskich (recenzja książki pod redakcją Sebastiana Tomasza Kołodziejczyka, Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 636) oraz Mutschler o fizyce i religii (recenzja książki Hansa-Dietera Mutschlera, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, przeł. Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 380).