Instytut Filozofii

Roz. Textu

10.01.2013

10.01.2013. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Filozoficzne założenia cybernetyki”, The Peculiarity of Man 2012, nr 16, s. 133–150.