Instytut Filozofii

Roz. Textu

18.12.2012

18.12.2012. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono tekst Roberta Piotrowskiego „Filozofia przyrody po niemiecku”. Jest to recenzja książki Hansa-Dietera Mutschlera: Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, tłum. Józef Bremer, WAM, Kraków 2005.