Instytut Filozofii

Roz. Textu

10.12.2012

10.12.2012. 7–9 XII w Kielcach i Staszowie odbyła się konferencja XVII VERTINIANA pod hasłem „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Opozycja II: Człowiek a Społeczeństwo”. R. Piotrowski wygłosił referat „Antropologia i polityka”. W konferencji wzięli też udział studenci i doktoranci IF: Grzegorz Malec (Idea uniwersytetu według Johna Henry’ego Newmana), Patryk Petrus (Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie koncepcji dwóch zasad sprawiedliwości Johna Rawlsa) i Piotr Wróblewski (Teoria a rzeczywistość, czyli miłość po francusku).