Instytut Filozofii

Roz. Textu

26.11.2012

26.11.2012. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono artykuł Francisco J. Ayali, Największe odkrycie Darwina: projekt bez projektanta (przekład: Natalia Górska, Mateusz Krzyżanowski, Natalia Maciaszek, Julita Polańska i Dariusz Sagan. Przekładu dokonali studenci filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach translatorium z języka angielskiego, prowadzonego przez dra Dariusza Sagana).