Instytut Filozofii

Roz. Textu

23.11.2012

23.11.2012. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Paradygmaty polityki wschodniej”, (w:) Marek Miłek & al. (red.) Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód, Kielce 2012, s. 67-71.