Instytut Filozofii

Roz. Textu

29.09.2012

29.09.2012. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Filozofia w Polskiej Szkole Antropologicznej: od mechanicyzmu do mitologii”, (w:) Jan Skoczyński (red.) Mit. Historia. Kultura, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 277-290.