Instytut Filozofii

Roz. Textu

08.07.2012

08.07.2012. Ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Aksjologia kanibalizmu”, The Peculiarity of Man, 2012, nr 15, s. 216-225.