Instytut Filozofii

Roz. Textu

19.06.2012

19.06.2012. Na konferencji Filozofia XVII wieku — jej źródła i kontynuacje zorganizowanej w Toruniu przez Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UMK i Toruński Oddział PTF, Robert Piotrowski wygłosił referat „Cybernetyka filozoficzna w XVII wieku”.