Instytut Filozofii

Roz. Textu

15.06.2012

15.06.2012. Ukazał się numer czasopisma Fronda (2012, nr 63), w którym znajduje się blok tekstów dotyczących teorii inteligentnego projektu, w tym teksty napisane przez trzech członków ZGL "Nauka a Religia" oraz wywiady z czołowymi zwolennikami teorii inteligentnego projektu, przeprowadzone przez ks. dra Michała Chaberka OP:

  1. Kazimierz Jodkowski, "Wstęp do teorii inteligentnego projektu" (s. 16-32)
  2. "Świat jest zbyt złożony, by powstał przypadkowo", wywiad z Michaelem Behem (s. 34-41)
  3. "Neodarwinizm skończy jak marksizm", wywiad z Jayem Richardsem (s. 42-47)
  4. Dariusz Sagan, "Nieredukowalna złożoność jako świadectwo inteligentnego projektu" (s. 48-65)
  5. Piotr Bylica, "Nauka światopoglądowo neutralna?" (s. 66-80)
  6. Michał Chaberek OP, "Czy Bóg mógł się posłużyć ewolucją?" (s. 82-103)
  7. "Wykrywanie informacji w komórce", wywiad ze Stephenem Meyerem (s. 104-110)