Instytut Filozofii

Roz. Textu

18.05.2012

18.05.2012. Na konferencji Człowiek w kulturze — historia i wyzwania współczesne zorganizowanej w Lublinie przez Instytut Filozofii UMCS i kwartalnik internetowy Kultura i Wartości Robert Piotrowski wygłosił referat „Charakter narodowy jako problem filozoficzny”.