Instytut Filozofii

Roz. Textu

11.02.2012

11.02.2012. Przeprowadzone zostały pisemne eliminacje etapu okręgowego XXIV Olimpiady Filozoficznej.