Instytut Filozofii

Roz. Textu

05.02.2012

05.02.2012. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa nowe artykuły: Paul de Vries, Naturalizm w naukach przyrodniczych. Perspektywa chrześcijańska (przekład: Radosław Plato); Harry Lee Poe i Chelsea Rose Mytyk, Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei (przekład: Bartosz Błaszczak, Gerard Dmuch, Ewa Komorowska, Iwona Kumiszcze, Izabela Obłaczyńska, Katarzyna Piłka, Radosław Plato, Marika Poprawska, Dariusz Sagan, Karolina Stencel, Katarzyna Szot i Piotr Wróblewski. Przekładu dokonali studenci filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach translatorium z języka angielskiego, prowadzonego przez mgra Dariusza Sagana).