Instytut Filozofii

Roz. Textu

24.11.2011

24.11.2011. W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono dwa nowe artykuły: Keith B. Miller, O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych" (przekład: Aleksandra Bulaczek, Iwona Kumiszcze, Mariola Nahajewska, Dariusz Sagan i Katarzyna Szot. Przekładu dokonały studentki filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach translatorium z języka angielskiego, prowadzonego przez dra Dariusza Sagana); Carol E. Cleland, Nauki historyczne, nauki eksperymentalne i metoda naukowa (przekład: Dariusz Sagan).