Instytut Filozofii

Roz. Textu

28.10.2011

28.10.2011. W pracy zbiorowej pod red. Zenona Roskala Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii. Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 143–149 ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Darwinizm i jego cień. O (neo)lamarckizmie”.