Instytut Filozofii

Roz. Textu

11.09.2011

11.09.2011. W piśmie Toronto Slavic Quarterly (37/2011) ukazał się artykuł Jacka Uglika, pt. "Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского".