Instytut Filozofii

Roz. Textu

11.08.2011

11.08.2011. W pracy zbiorowej pod red. Marka Miłka i in. Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR (Kielce 2011) ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Wschodnia granica Europy”.