Instytut Filozofii

Roz. Textu

7–9.07.2011

7–9.07.2011. W Sukowie odbyło się IV Colloquium Świętokrzyskie Osobliwość gatunkowa człowieka: między Bogiem, zwierzęciem a komputerem, zorganizowane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Robert Piotrowski wygłosił refrat „Fizyko-teologiczne aspekty różnicy między przeszłością a przyszłością”.