Instytut Filozofii

Roz. Textu

21–22.06.2011

21–22.06.2011. Instytut Filozofii UMK oraz Toruński Oddział PTF zorganizowały konferencję Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, podczas której Robert Piotrowski wygłosił referat „Demon Maxwella. Życiorysu filozoficznego część pierwsza”.