Instytut Filozofii

Roz. Textu

17-19.06.2011

17-19.06.2011. W Kazimierzu Dolnym odbyły się V Warsztaty Filozofii Przyrody zorganizowane przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Prof. Kazimierz Jodkowski wygłosił referat pt. "Ruch Inteligentnego Projektu".