Instytut Filozofii

Roz. Textu

13.06.2011

13.06.2011. Prof. Kazimierz Jodkowski wstawił do internetu kolejny rozdział książki Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe (RRR 22, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 264-307). Rozdział nosi tytuł Milczące funkcjonowanie paradygmatu.