Instytut Filozofii

Roz. Textu

kwiecień 2011

kwiecień 2011. Ukazał się tom, zawierający materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy opublikowania przez Karola Darwina dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim. Tom zawiera trzy publikacje prof. Kazimierza Jodkowskiego:

  1. "Poglądy teologiczne Darwina", w: Damian Leszczyński (red.), Ewolucja. Filozofia. Religia, Lectiones & Acroases Philosophicae, Polskie Forum Filozoficzne 2010, vol. III, s. 59-84. Przedruk za zgodą Wydawcy www.forumfilozoficzne.org'
  2. "Spisek Darwina", w: j.w., s. 265-277.
  3. "Dyskusja [o Darwinie]" [z udziałem kilku uczestników], w: j.w., s. 155-172.