Instytut Filozofii

Roz. Textu

22.02.2011

22.02.2011. W piśmie Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (nr 20(33), 2010) ukazał się artykuł R. Piotrowskiego „Contemporary Continuations of Hobbesian Anthropology and Theology”.