Instytut Filozofii

Roz. Textu

03.01.2011

Dnia 03.01.2011 rozpocznie się nabór na nieodpłatne kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli z Etyki. Studia te są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo, z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych w Zielonej Górze w szkołach lub placówkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie projektu: http://etyka.uz.zgora.pl/