Instytut Filozofii

Roz. Textu

10–12.12.2010

10–12.12.2010. Robert Piotrowski wygłosił na konferencji Konflikt cywilizacji czy cywilizacja konfliktów: przyszłość człowieka w społeczeństwie konsumpcyjno-informacyjnym zorganizowanej w Kielcach i Staszowie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego referat „Wielkie strategie” Na tejże konferencji studenci IF Radosław Plato i Piotr Wróblewski przedstawili referat „Ideologiczne podstawy rewolucji francuskiej”.